Marka özelliklerini göz önünde bulundurarak hazırlayacağımız dikkat çekici ve şaşırtıcı video, fotoğraf ya da yazının, markayla ilgisi olan ya da olmayan herkesçe konuşulmasını ve paylaşılmasını hedefleriz. Böylece üretilen reklamın düşük maliyetlerle çok sayıda insana ulaşmasını sağlar, reklamı yapılan ürün veya hizmetin kısa sürede bilinilirliğini artırırız. Ankara'da viral reklam hazırlayabilen ender reklam ajanslarından olan Graphist, metin yazarlığından, reklam kampanyası çekimine, sosyal medyada duyurulmasından, viral pazarlama danışmanlığına kadar geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Geleneksel olarak sosyal ağ modelleri tahmin edici olmaktan ziyade her zaman daha tanımlayıcı bir özelliğe sahiptirler. Geniş sosyal ağlarda bilginin büyük miktarda olması internetteki bloglardan, bilgi paylaşma sitelerinden, online oyunlarından, haber gruplarından, chat odalarından sosyal ağları kurma sitelerindan gelmektedir. Bu ağlar yüzlerce hatta milyonlarca bireyden oluşurken bilginin bol miktarda üretilmesinde ve bireylerden inşa edilen modellerin yaratılmasında büyük rol oynamaktadır. Bu modeli daha büyük bir ağ modeline toplayarak veya birleştirerek sosyal ağ analizinde yeni fikirler, faydalı tahminler ve karar verme sürecinde onların üretken ve verimli kullanılışından gelen bilgiler elde edilir.

Müşteriler arasındaki ‘‘Ağızdan Ağıza Pazarlamayı’’ (WOMM) maksimizme eden viral pazarlama planlarının hazırlanmasında ve tasarlanmasında sosyal bağ modelleri bize yardımcı olmaktadır. Çünkü burada geleneksel pazarlamanın tersine müşteriler arasındaki interaksyona önem vermemeksizin daha büyük kârlar elde etmek mümkündür.